Det började, som det så ofta gör, med en tanke av BL:s egen Martin Lindgren. Denna tanke resulterade i skärmfästen som idag passar till XX lastare. Tack var sin flexibilitet kan de anpassas.

Turbofilterhållare

Verktygshållare