Kvalitet & Miljö


Våra tankar kring kundvård & arbetsmiljö

BL:s Industrisvets AB och dess personal skall i alla avseenden uppfylla sina kunders krav på kvalitet på
företagets produkter och tjänster.

Kunden skall uppleva kvaliten på företagets produkter och tjänster som en konkorrenskraftig, tillförlitlig och självklar del i företagets affärsrelationer. Rätt kvalitet ger nöjda kunder och är en förutsättning för företagets fortsatta framgångar.

Med rätt kvalitet avses kundernas ställda (specificerade) krav på produkter och tjänster. Då kraven ej är
specificerade, skall kvaliten motsvara branschens ställda krav.

Företagets tanke är att kvalitet på produkt / tjänst och kvalitet på arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka. Slutprodukten skall ge kundtillfredställelse och utgöra anledning till köp i dag, såväl som i framtiden.

Arbetsmiljön under tillverkningen skall inte påverka arbetsresultatet negativt samt ske under säkra förhållanden.

Kvalitet i båda dessa begrepp skall vara känd och tillämpas av var och en i företaget.

Detta är våra tankar kring en fungerande arbetsmiljö- och kundvårdstanke här på BL:s INDUSTRISVETS.